Utställningen

 Regisserades av Göran Carlsson och anpassades för visning i prästgården av Riksutställningars manskap under ledning av Henri Paul Amat.

Utställningen breddades ytterligare med maskiner utlånade från stadens tryckerier, samt från Grafiska utbildningen på Rönnowska skolan. Dåvarande grafikern Bertil Hagberg och ombudsman Stig Wall, ansvarade för denna del av jubileumsfirandet och stod även för den levande delen. Stans 5 äldsta tryckerier inbjöds att medverka. Det var Allers, Bergstens, Helsingborgs Dagblad och Helsingborgs Lito. Även Schmidts Boktryckeri deltog under ledning av Gideon Beil.

Huset

Museet invigdes den 21 April 1995 i lokalerna, som består av två ihopbyggda huskroppar, nybyggda efter originalritningar från början av 1800 talet och fotografier. Husen låg mitt i Helsingborgs centrum, vid konsul Olssons plats i hörnet av Norra Strandgatan och Nedre Långvinkelsbacken. De båda husen revs 1913. Under 1880 talet hade Helsingborgs Dagblad sin officin här, men en ny teknik var på ingående som krävde större utrymme. Arbetsmiljön skulle bli bättre och större anäggningar krävdes. Kvar blev minnen från ett hantverk och en yrkeskår i gärning. Vi är stolta över att kunna återskapa en miljö och ett hus som annars hade fallit i glömska.


Historia

1988 är ett viktigt år för Grafiska Museet. Detta år firade Grafiska Fackförbundet 100 år och arrangerade vandringsutställningen Typer, Tryck och Typografer. Den blev ett av arrangemangen som inrymdes i den gamla prästgården på Fredriksdal.

Maskiner.

Datoriseringen och teknikutvecklingen under den senare delen av 1900-talet, ledde till mycket stora förändringar. Blysättningen försvann och datorerna tog över, tryckpressarna ersattes av digital teknik. Kvar blev gamla tekniskt fulländade maskiner som betraktades som trotjänare, där nästa steg blev skrotning eller museiföremål. Det är en ära för oss att sköta våra fina maskiner så att de kan bidra till ett levande museum, till glädje för alla våra besökare, ung som gammal.